Armoedepact

Stichting Burgerweeshuis Tiel en Armoedepact

Burgerweeshuis Tiel is een meer dan 450 jaar oude stichting. Wij ondersteunen jeugdprojecten door en voor de Tielse jongeren (tot 27 jaar) en projecten voor Tielenaren met een verstandelijke beperking. (geen leeftijdsgrens).

 

Wij onderschrijven van harte het Armoedepact Tiel. De Stichting ondersteunt (financieel) dan ook diverse projecten, gericht op de bestrijding van armoede. Zoals de Voedselbank, Jeugd vakantieweken, Klesteo enzovoorts. Het is niet eenvoudig om hulp naar de juiste plek te brengen. Juist de mensen die “in het veld” werken, komen met gevallen van armoede in aanraking. Daarom hebben we vorig jaar de vier voetbalclubs in Tiel benaderd. Hun besturen bleken regelmatig geconfronteerd te worden met de effecten van armoede. Dat is dan ook de reden dat wij hen zijn gaan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid om te voorkomen dat jongeren, lopende het seizoen, moeten stoppen omdat hun ouders de contributie niet meer kunnen betalen.

 

Het Armoede Pact is een mooi initiatief maar met z’n allen zouden we wat meer daadkracht mogen tonen. Het mag geen papieren tijger worden. Wellicht is het aan te bevelen om via de P.I.P.-methode te werken. Namelijk Preventief, Integraal en Projectmatig. Preventief omdat voorkomen natuurlijk beter is dan genezen, Integraal omdat samenwerken veelal het beste resultaat oplevert en Projectmatig omdat je zo structuur in de werkzaamheden kunt aanbrengen.

 

Daarom zoeken wij (nog) meer samenwerking met de mensen in het veld. Zo was één van onze voorwaarden bij de ondersteuning van de Jeugd Vakantieweken, dat men moest samenwerken met de Voedselbank, zodat de kinderen van de ouders, die gebruik maken van de Voedselbank, ook met de Vakantieweken konden meedoen.

 

Wilt u meer weten over onze Stichting of heeft u ook een Tiels jeugdproject of een project voor mensen met een verstandelijke beperking? Kijk dan op onze website https://burgerweeshuistiel.com/ Of bel met de administrateur, de heer Ray Peters, telefoon: 0344-618760

 

Tiel, 29 januari 2020

 

Will van Rhee

Secretaris