Het moderne Weeshuis van Tiel

tekst artikel: Wat zijn hun plannen voor 2020?

Tiel heeft nog een écht Burgerweeshuis. Met regenten en bestuurders. Maar, zónder wezen. ook in de moderne variant blijft het bestuur van het weeshuis echter wel voor kinderen zorgen, vooral voor diegene die het niet zo breed hebben.

Voorzitter Frans van Oostveen vertelt graag over hun plannen voor 2020. “Eén van onze peilers is jongeren voorbereiden op hoe de wereld in elkaar zit. Net als het Weeshuis vroeger. Onze drie beginselen zijn: één: kennis, twee: vaardigheden en drie: hoe je daar mee omgaat. Wij financieren projecten die te maken hebben met jongeren en jong volwassenen met een beperking. We letten er dan vooral op dat een project wel binnen de genoemde drie beginselen past.

Samenwerking:

Volgens Frans is er in Tiel vooral meer samenwerking nodig tussen de maatschappelijke organisaties binnen de hulpverlening. “Ik draai al acht jaar mee als voorzitter. Ik zie de laatste paar jaar dat Tiel op de goede weg is en daar doen we als weeshuis dan aan mee. Bijvoorbeeld aan het Tielse Armoedepact. Een zeer goed initiatief. En zo zijn er nog meer goede voorbeelden. De kleding- en speelgoedbank en de voedselbank werken samen met de jeugdvakantieweken. Ook daar geven wij subsidie aan. Voor kinderen die niet op vakantie kunnen.”

Strenger:

Voor 2020 staat Burgerweeshuis schaaktoernooi weer op het programma. “Dit subsidiëren wij nu voor de derde periode van vijf jaar. Het is te veel gedoe voor de organisatie om het jaarlijks te bekijken. We streven zo wie zo naar meer langdurige relaties. We willen langdurige contacten en het intensiveren van onze samenwerkingsverbanden. “Vanaf dit jaar verbindt het Weeshuis zich bijvoorbeeld langdurig met het Tielse Hertenkamp. Volgens Frans zijn ze wel strenger geworden in hun subsidiebeleid. “Als wij subsidiëren mag dat niet betekenen dat anderen zich beperken. Wij willen bijvoorbeeld niet in de plaats van de gemeente komen.”

Stimuleren:

Het weeshuis-bestuur organiseert overigens zelf niets. Zij beheren alleen fondsen en verdelen dit onder hun doelgroep. En stimuleren daarbij de betrokkenen om verder te gaan. “We gaan vooral ook door met de weg die we vorig jaar ingeslagen zijn. We hebben ervoor gezorgd dat kinderen konden blijven sporten die anders uitgevallen zouden zijn, bijvoorbeeld door gebrek aan geld. Wij betaalden contributie en sportkleding. Maar niet aan een kind persoonlijk. We hebben dit als een proef bij Tielse voetbalverenigingen uitgezet en met succes. voetbalclubs hebben zelfs hun beleid aangepast hierop. We willen dit nu graag uit gaan breiden. Het Tielse weeshuis is nog steeds te koop. Al twee jaar. “We hebben geen haast, we hoeven niet weg. Er is gewoon nog niemand geweest die de vraagprijs geboden heeft. Maar er hebben zich weer gegadigden aangemeld.”Dus wie weet, wellicht in 2020?

Door: Marjon de Lange (Zakengids woensdag 22 januari 2020)