De Stichting

Het Burgerweeshuis Tiel is een ANBI stichting zonder winstoogmerk.

De doelstelling van de Stichting is activiteiten voor en door jongeren (met en zonder geestelijke- of lichamelijke beperking) te stimuleren en te financieren. Daarbij is de belangrijkste vraag in hoeverre die activiteiten jongeren helpen of stimuleren zich een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven.

Verdient jouw project financiële steun? Laat je aanvraag door ons beoordelen.