Toetsingskader subsidiëring

Is aanvragen van een subsidie zinvol?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt zelf een eerste beoordeling maken op grond met behulp van een eenvoudige sneltoets. Door deze vragen van de sneltoets te doorlopen, wordt vanzelf duidelijk of uw project past binnen de doelstelling van het Burgerweeshuis.

© Stichting Burgerweeshuis Tiel 2012, 2013.

De basis voor deze publieksversie zijn de op 26 juni 2012 door het College van Regenten vastgestelde beoordelingscriteria. Teksten uit deze publicatie mogen zonder voorafgaande toestemming,worden gebruikt voor publicatiedoeleinden. Het wordt op prijs gesteld indien u een afschrift zendt aan: burgerweeshuistiel@gmail.com