Het Bestuur

De structuur en personele samenstelling

De stichting wordt bestuurd door het College van Regenten, dat statutair bestaat uit maximaal 7 leden. Het College van Regenten benoemt uit zijn midden een Dagelijks bestuur, dat bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

De samenstelling van het bestuur is per 1 maart 2023:

Voorzitter:
Mw. A. Tjaden-Van der Laan

Secretaris:
Dhr. W.J.P. van Rhee

Penningmeester:
Dhr. R. van Alfen

Overige leden:
Dhr. L. Verspuij en dhr. L. Müller

Het College van Regenten wordt ondersteund door een administrateur dhr. R.P.G.A.M. Peters

Verdient jouw project financiële steun? Laat je aanvraag door ons beoordelen.