Grote creativiteit onder de jeugd wat bijdraagt aan de continuïteit van het (jeugd)corso

Deze foto’s getuigen van een grote creativiteit onder jeugd, die met een door het Burgerweeshuis gesponsorde cursus kennismaken met het ontwerpen van corsowagens. Ongetwijfeld zal dit initiatief bijdragen tot de continuïteit van het (jeugd)corso en is het voor de kinderen leerzaam geweest, waarbij samenwerken het sleutelwoord is, dat weer een vervolg krijgt bij het bouwen.

Voorzitter van Stichting Burgerweeshuis Tiel overhandigt de samenwerkingsprijs

Elk jaar heeft de Techniekwedstrijd een ander thema. Dit jaar is het thema: “maak een oeververbinding”. In 2021 heeft Het Burgerweeshuis Tiel aangegeven meer (financiële) ondersteuning te willen geven aan de projecten van de Techniekwedstrijd. Het blijft van primair belang dat het Burgerweeshuis Tiel de jongeren blijft ondersteunen doormiddel van dit zinvolle evenement. Om die…

Tien jaar regentschap

Na een periode van 10 jaar regentschap, eerst als penningmeester, later als voorzitter, neemt Frans van Oostveen afscheid van het Burgerweeshuis bestuur. Frans heeft een grote bijdrage geleverd aan het werk van het Burgerweeshuis en vele projecten. Alice Tjaden neemt de voorzittershamer over; Laurens Verspuij treedt toe tot het bestuur.

Sint- en Kerstactie een succes

STICHTING BURGERWEESHUIS TIEL START PRACHTIGE SINT – EN KERSTACTIE! Meer dan een half miljoen gezinnen in Nederland leven in armoede. Ook gezinnen in Tiel. Dat is de reden dat de Stichting Burgerweeshuis Tiel, samen met de wijkagenten en sociaal wijkteams, een actie heeft gestart om die gezinnen tijdens deze donkere dagen wat te helpen. Besloten…