Grote creativiteit onder de jeugd wat bijdraagt aan de continuïteit van het (jeugd)corso

Deze foto’s getuigen van een grote creativiteit onder jeugd, die met een door het Burgerweeshuis gesponsorde cursus kennismaken met het ontwerpen van corsowagens. Ongetwijfeld zal dit initiatief bijdragen tot de continuïteit van het (jeugd)corso en is het voor de kinderen leerzaam geweest, waarbij samenwerken het sleutelwoord is, dat weer een vervolg krijgt bij het bouwen.