Burgerweeshuis bedankt regenten

Na vele jaren van trouwe inzet is er een eind gekomen aan de bestuursperiode van de regenten Mya van Amersvoort en Frits Coumans.

Beiden altijd beschikbaar en bereid om de honneurs waar te nemen.

Jullie inbreng tijdens de vergaderingen gaven blijk van een gedegen voorbereiding en betrokkenheid.

De grootste inspanning van Mya is toch wel het 450 jubileum en de daaraan verbonden activiteiten rondom de jeugdprijs geweest.

Frits is met name erg druk geweest rondom de grote verbouwing van het Weeshuis.

Beiden heel erg bedankt en het ga jullie goed!

.