Burgerweeshuis bedankt regenten

Na vele jaren van trouwe inzet is er een eind gekomen aan de bestuursperiode van de regenten Mya van Amersvoort en Frits Coumans. Beiden altijd beschikbaar en bereid om de honneurs waar te nemen. Jullie inbreng tijdens de vergaderingen gaven blijk van een gedegen voorbereiding en betrokkenheid. De grootste inspanning van Mya is toch wel…