Wiekenpop groot succes

WiekenPop is een Nederlandstalig meezingfeest voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op WiekenPop feest zijn mensen met een beperking de VIPS.

Door alle grote bezuinigingen in de zorg, is er steeds minder of zelfs geen budget, om leuke dingen te doen voor mensen met een beperking. Een uitje of feest is tegenwoordig moeilijk te realiseren. Daarom organiseert Wiekenpop met hulp van verschillende sponsoren dit te gekke meezingfeest. Door middel van giften van onze sponsoren en belangenloze medewerking van de artiesten, zijn zij in staat om voor iedereen de kosten laag te houden.
Elke jaar wordt dit feest georganiseerd. Op 9 juni was het weer een grandioos feest waar 400 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking samen met begeleiding hebben kunnen genieten van een onvergetelijke dag.