Vergaderdata 2018 regenten Burgerweeshuis

Voor 2018 zijn de volgende vergaderdata gepland:

  • 5 maart
  • 30 april
  • 25 juni
  • 27 augustus
  • 29 oktober
  • 17 december

Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de beslissingen genomen over de te verstrekken subsidies.