Stichting Burgerweeshuis Tiel ondersteunde in 2020 tientallen projecten

Ondanks de Corona problemen hebben ook in 2020 veel instellingen, verenigingen en anderen de Stichting benaderd met het verzoek om projecten voor de jeugd (tot 27 jaar) en projecten voor mensen met een verstandelijke beperking (geen leeftijdsgrens) financieel te ondersteunen.

Vrijwel de meeste aanvragen werden geheel of ten dele gehonoreerd. De bedragen varieerden van 250-5.000 euro per project.

Een greep: Muziektheater Peer gynt, Toon Hermanshuis, TLTC, Klesteo, Tour de Waal, Jeugdvakantieweken, etc etc

Ook in het seizoen 2020-2021 worden de 4 Tielse voetbalverenigingen geholpen om te voorkomen dat jeugdige voetballers afhaken omdat men de contributie niet kan betalen. Aan de Tielse SportFederatie is gevraagd na te gaan of ook andere verenigingen met deze problematiek te maken hebben.

Mocht u ook een (Tiels) jeugdproject of project voor mensen met een verstandelijke beperking hebben waar u financiële ondersteuning voor nodig heeft, kijk dan op deze website. Of vul de quickscan in om een indruk te krijgen of uw project in aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage.