Stichting Burgerweeshuis ondersteunt veel projecten

Ondanks het feit dat “Corona” veel activiteiten onmogelijk maakt, zijn er door de Stichting Burgerweeshuis Tiel het laatste half jaar toch weer veel projecten financieel ondersteund.

Tiel – De doelstelling van de Stichting is activiteiten voor en door jongeren te stimuleren en te financieren. Daarbij is de belangrijkste vraag in hoeverre die activiteiten jongeren helpen of stimuleren zich een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven.

De Voedselbank, Klesteo (kleding- en speelgoedbank) en de voetbalverenigingen werden geholpen bij de bestrijding van de effecten van armoede. Stichting Clubhuis Tiel en Sportfriends werden ondersteund zodat zij in 2021 op verschillende dagen activiteiten voor de (jongste) jeugd kunnen realiseren Ook de Stichting Techniekwedstrijden Rivierenland kan een bijdrage tegemoet zien. Momenteel wordt nagegaan of het mogelijk is om voor de komende jaren als hoofdsponsor van deze techniekwedstrijden op te treden. Mocht u een project hebben voor / door Tielse jongeren (tot 27 jaar) of voor Tielenaren met een verstandelijke beperking (geen leeftijdseis) en zou u voor de realisatie van het project, financiële ondersteuning kunnen gebruiken, ga dan naar de website. Of – als dat voor u plezieriger is – neem telefonisch contact op met de administrateur van de Stichting, de heer Ray Peters, telefoon 0344 – 618760.

www.burgerweeshuistiel.com