Ondertekening Armoedepact

Vanmiddag hebben vertegenwoordigers van meer dan 50 instanties, in de Raadszaal van de gemeente Tiel, een Armoede Pact ondertekend. De bedoeling is om samen op te trekken om zo armoede in Tiel uit te bannen of in ieder geval de schadelijke effecten te beperken. Namens de Stichting Burgerweeshuis Tiel ondertekenden Hanny de Rooij en Will van Rhee de overeenkomst.