Burgerweeshuis ondersteunt Techniekwedstrijd

Het Burgerweeshuis Tiel heeft in 2021 aangegeven meer (financiële) ondersteuning te willen geven aan de projecten van de Techniekwedstrijd. Na een aantal vruchtbare gesprekken is er een overeenkomst tot stand gekomen, waarin het Burgerweeshuis ons op verschillende onderdelen ondersteunt. Zo is bv. de “Burgerweeshuis Tiel Prijs” in het leven geroepen voor de best samenwerkende werkgroep.

Elk jaar heeft de Techniekwedstrijd een ander thema. Dit jaar is het thema: “maak een oeververbinding”. Hoe kom je veilig naar de overkant van een rivier, kanaal of ander water. In eerste instantie denk je aan een brug, maar er zijn veel ander mogelijkheden: een tunnel, een veerpont of, zoals in afgelegen gebieden een simpele kabelbaan.
De deelnemende scholen maken werkgroepjes van 4 à 5 leerlingen. Aan de hand van een logboek, gebaseerd op de 21-eeuwse vaardigheden doorlopen de leerlingen verschillende fases. Beginnend bij het brainstormen, keuzes maken en tenslotte een definitief ontwerp vaststellen. Aan de hand van de ontwerptekening worden taken verdeeld en kan er aan het werkstuk worden begonnen. Ieder werkgroepje krijgt van de organisatie een startpakket, bestaande uit hout, lijm, verf, spijkers en schroeven e.d. De deelnemende scholen worden tijdens het proces begeleid door schoolbezoekers van de organisatie. Zij kunnen bv. vastgelopen groepjes weer op het goede spoor zetten. Als het werkstuk klaar is wordt deze samen met een honderdtal anderen tentoongesteld bij Bouwmensen in Geldermalsen. Daar beoordeelt een deskundige jury de werkstukken en de logboeken. Er zijn verschillenden prijzen te winnen; de jeugdjury-prijs, de themaprijs (“Ceratec Award”), de samenwerkingsprijs (“Burgerweeshuis Tiel-prijs”) en de 3 hoofdprijzen. Alle prijzen bestaan uit geldbedragen, die aan techniek gerelateerd lesmateriaal naar keuze mogen worden besteed.

Tot nu hebben zich al 420 leerlingen van 15 scholen ingeschreven.