Burgerweeshuis vernieuwd en vernieuwt

De Stichting Burgerweeshuis is een nieuwe fase ingegaan in het 450 jarig bestaan. Het Weeshuisgebouw aan de Achterweg in Tiel is geheel gerenoveerd en met ingang van 23 juni verhuurd aan de Stichting Iriszorg, die de dagopvang en dagbesteding van dak- en thuislozen verhuist van de Catharinaschool aan de Binnenmolenstraat naar het Weeshuisgebouw. Ook een aantal kantoorfuncties zullen in de toekomst plaatsvinden vanuit het Weeshuisgebouw.

Op 30 juni heeft Frans van Oostveen het voorzitterschap van het College van Regenten overgenomen van Ans Roefs. Van Oostveen was daarvoor penningmeester en die functies wordt nu vervuld door Frits Coumans.

Inhoudelijk gaat de Stichting Burgerweeshuis verder op ingeslagen weg om meer en meer activiteiten te financieren die eraan bijdragen dat jongeren zich een actieve rol in de samenleving verwerven. Daarmee wil de stichting bijdragen aan de participatiesamenleving. Meer dan in het verleden zal bij de te financieren projecten worden gelet op zelforganisatie en zelfwerkzaamheid van jongeren en minder geld zal gaan naar projecten in de sfeer van vrijetijdsbesteding en vermaak.

bron: De Stad tiel