Toetsingskader subsidiëring

Is aanvragen van een subsidie zinvol?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt zelf een eerste beoordeling maken op grond met behulp van een eenvoudige sneltoets. Door deze vragen van de sneltoets te doorlopen, wordt vanzelf duidelijk of uw project past binnen de doelstelling van het Burgerweeshuis.

Het weeshuis werkt voor de gehele gemeente Tiel, dus behalve voor de stad Tiel ook voor de kernen Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied.

Indien u niet alle toepasselijke gegevens verstrekt bij uw aanvraag, zal de administrateur eerst om aanvulling vragen alvorens de aanvraag kan worden beoordeeld.

Uw schriftelijke aanvraag kunt u, bij voorkeur via e-mail, richten aan:

Het College van Regenten van de
Stichting Burgerweeshuis Tiel
Postbus 6150, 4000 HD Tiel
e-mail: BurgerweeshuisTiel@gmail.com

Tel. 0344-618760.

© Stichting Burgerweeshuis Tiel 2012, 2013.

De basis voor deze publieksversie zijn de op 26 juni 2012 door het College van Regenten vastgestelde beoordelingscriteria. Teksten uit deze publicatie mogen zonder voorafgaande toestemming,worden gebruikt voor publicatiedoeleinden. Het wordt op prijs gesteld indien u een afschrift zendt aan: burgerweeshuistiel@gmail.com